ប៉ូលិស តេវ ក្លែងក្លាយ Police Fake Comedy From Po Troll Team

댓글

 1. socheat sok

  socheat sok일 전

  ភូតនិងលោកស្នងការតេវ

 2. BhannTan Official

  BhannTan Official2 일 전

  ពូតែវតាផ្លោក

 3. Daro Ly

  Daro Ly2 일 전

  ប្រលងនៅណាបង

 4. Bong Dy

  Bong Dy2 일 전

  តិកវថសុកលឪកថើ

 5. ជីវិត អ្នកបួស

  ជីវិត អ្នកបួស3 일 전

  សេីបការមកចាប់មាន់😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄lok tev

 6. aroth loplop

  aroth loplop3 일 전

  👍👍👍👍👍

 7. aroth loplop

  aroth loplop3 일 전

  👍👍👍👍👍

 8. parak smeychuuk

  parak smeychuuk4 일 전

  ហាស់ៗៗៗ😆😆😆😆😆😆😆😆

 9. Aleak khmer

  Aleak khmer4 일 전

  អាតេវកូរហូតហ្មង

 10. Roth Roth

  Roth Roth4 일 전

  ប្រូនៅតាកែវស្រុកអី

 11. Linh Xe Ôm bin

  Linh Xe Ôm bin4 일 전

  ញុំតារា អនាគតបងតេវក្លាយជាតារាចំរៀង

 12. Khui Chau

  Khui Chau4 일 전

  Eremxy

 13. srey niTh 438545

  srey niTh 4385457 일 전

  fan Tev i dol 😘😍

 14. Chen Heng

  Chen Heng10 일 전

  សុំសរសើរប្រូពូកែធ្វើសំឡេងម៉េស

 15. Ro Hit

  Ro Hit12 일 전

  bro all sis na idol tev klas😉😉

 16. Kom San

  Kom San14 일 전

  កួរអេាយចង់សេីចណាស់

 17. THORNG official

  THORNG official18 일 전

  សូមចូលចុចសាប់ស្ក្រាយហេីយខំមិនក្រេាម video​ ញុម។ញុមនឹងសងវិញ៕សូមអគុណ៕Sorry admin💛💞🖤

 18. Mean Chey

  Mean Chey19 일 전

  ប៉ូលីសបោកគេសុទ្ធ

 19. ចំរៀង សមយ័2017

  ចំរៀង សមយ័201719 일 전

  ហាហាហា

 20. Vit Vitខ្ញុំចូលចិត្ត ស្តាប់

  Vit Vitខ្ញុំចូលចិត្ត ស្តាប់20 일 전

  bRO

 21. Bro Mey

  Bro Mey21 일 전

  Loy ណាស់

 22. jk Ba

  jk Ba23 일 전

  សាហាវមាស់មូសឡូវ😃😃😃😃😃

 23. Kim How

  Kim How23 일 전

  😂😂

 24. FanTube YT

  FanTube YT24 일 전

  Wow

 25. ata chata

  ata chata24 일 전

  😂😂😂

 26. ChanTha Yang

  ChanTha Yang25 일 전

  បាទបងជួយប្រមូលឆានែលឲញមផង

 27. Pha Nit

  Pha Nit25 일 전

  មុសតេវ😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

 28. Sito Btb

  Sito Btb25 일 전

  Let N

 29. BroWRO JM

  BroWRO JM25 일 전

  🤣🤣

 30. យកវាទៅដាក់គកទៅ Tha

  យកវាទៅដាក់គកទៅ Tha26 일 전

  Hi pRoតេវ

 31. Luc Tran

  Luc Tran26 일 전

  Vs 😂🤣

 32. Ssa Ads

  Ssa Ads27 일 전

  ហាហា

 33. BRO RARK

  BRO RARK27 일 전

  ម៉ូលនឹងខ្លាំងបាត់

 34. Bro nga រស់យល់ដោយខ្លួនឯង

  Bro nga រស់យល់ដោយខ្លួនឯង28 일 전

  តោះជាវឆានែលញុំម្នាក1មកចាំញុំសងវិញOKប្រូ

 35. Som suoy

  Som suoy28 일 전

  ខប់ៗដាំស្វាយចេញផ្លែស្វាយ

 36. Mrr Sa Vøt kh Man

  Mrr Sa Vøt kh Man28 일 전

  លួយ

 37. Sfff Sfff

  Sfff Sfff28 일 전

  មូសតេវ

 38. VEACH MC

  VEACH MC28 일 전

  ពូគុកពាក់អាវ bumblebee 127

 39. ចៅតាសន Troller

  ចៅតាសន Troller29 일 전

  i like your video តោះបងប្អូនដោះដូរគ្នាទៅមួយមកមួយ

 40. Dbkdkgkg Bmc

  Dbkdkgkg Bmc29 일 전

  Liko មួយ បាក់ ដៃអត់ ណ៎🤔🤔

 41. BRO RITH KH

  BRO RITH KH29 일 전

  លោកស្នងការលួចមាន់

 42. Gx Gd

  Gx Gd29 일 전

  យីហី!ឡូយបស់គេវែស

 43. ឈៀង ឈៀង

  ឈៀង ឈៀង개월 전

  good

 44. Galaxy J7pro

  Galaxy J7pro개월 전

  លោកស្នងការតេវsrat

 45. K'NITH ZËRM

  K'NITH ZËRM개월 전

  Lol atev

 46. Ra Ny

  Ra Ny개월 전

  អាតេវលួចមាន់អ្នកភូមី😄😄😄មូកនិងសញ្ចិតមូក😄😄

 47. Sovan Noch009

  Sovan Noch009개월 전

  សួរស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយចុចសាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណទុកជាមុន🙏

 48. Sp Shop

  Sp Shop개월 전

  លួចស្រលាញ់លោកពូលិសតេវហេីយ,

 49. Dee Dan

  Dee Dan개월 전

  i like Mr, Policeman

 50. srey pov

  srey pov개월 전

  😂😂😂

 51. Kunthear Sa born

  Kunthear Sa born개월 전

  អ្នកណាចូលចិត្តប៉ូលីសតេវជួយLike 1

 52. Kunthear Sa born

  Kunthear Sa born개월 전

  Thank you

 53. ដា Single

  ដា Single개월 전

  ចង់ស្តាប់សំឡេងប្រូរតែវពិត ណាស់

 54. Prom Sokhom

  Prom Sokhom개월 전

  Like oy moy pong thxu

 55. Naa Zmile

  Naa Zmile개월 전

  my idol b 😍😍

 56. Pona Kep

  Pona Kep개월 전

  Chom mai ah tav

 57. Sokha Khemarak

  Sokha Khemarak개월 전

  Very nice video brother!

 58. pûtheä chhaï

  pûtheä chhaï개월 전

  បងតេវនៅេស់តើហី😁😅

 59. Bay Kream

  Bay Kream개월 전

  SO Good

 60. Na Bro Gamer

  Na Bro Gamer개월 전

  ចឹងបានចេះតែឆ្ងល់បាត់មាន់ទៅណារាល់យប់តាមពិតបងតែវសោះ

 61. konkhmer HD

  konkhmer HD개월 전

  បាត់​ឪអារន្ទះបាញ់យូរហេីយអាតែវ